Hvilke krav stiller dere til leverandørene?

 • Vi stiller høye krav til leverandørene for at du som kunde skal føle deg trygg når du kjøper Glitters produkter.

  Gjennom avtaler forplikter leverandørene seg til å overholde de kravene vi har angående f.eks. nikkel, holdbarhet, funksjon, fargeekthet og tørrfarging.

  Glitter følger EUs regler i henhold til REACH-forskriften om farlige og forbudte stoffer i våre produkter.

  I tillegg til at leverandørene gjennomfører forskjellige tester, foretar også vi egne kvalitetskontroller der vi tester produktene for å være sikre på at de oppfyller kravene vi stiller til leverandørene.

  For å sikre kvaliteten på produktene brukes blant annet røntgen.

  Hvis du lurer på noe mer angående vår kvalitetskontroll, er du velkommen til å kontakte vår kvalitetsavdeling på customerservice@glitter.no

 • Fikk du svar på ditt spørsmål?

    

  Hvilken informasjon mangler du?