Hva betyr halvedelstein?

  • Halvedelsteiner er mineraler og bergarter som ikke er så sjeldne, men som likevel har en dekorativ verdi.

    De vanligste halvedelsteinene vi bruker, er rosenkvarts og ametyst.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?