Hva er akrylstein?

  • En akrylstein er en støpt og slipt plaststein.

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Hvilken informasjon mangler du?